Αυτομόρφωση – “Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα”

Το βιβλίο της Silvia Federici “Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα” επιλέχθηκε για συλλογική αυτομόρφωση, επομένως στο πλαίσιο της παρουσίασής του στο εσωτερικό της ομάδας δημιουργήθηκαν οι εξής σημειώσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ελπίζουμε να φανούν χρήσιμες συνοδευτικά με την ανάγνωση του βιβλίου ή και χωρίς αυτήν, για μία σύντομη εξοικείωση με το περιεχόμενο.

Silvia Federici’s book “Caliban and the Witch” was selected for collective self-education, so the following notes were created in Greek and English as part of its presentation within the group. Hopefully they come in handy with reading the book or even
without it, for a brief introduction to the content.

Caliban and the witch

Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα