Στήριξη σε δράση αλληλεγγύης σε μετανάστ(ρι)ες – Ανάρτηση πανό

Στηρίζουμε με τη σειρά μας τη συντονισμένη δράση αλληλεγγύης σε μετανάστ(ρι)ες. Ακολουθεί το κείμενο της δράσης και τα συνθήματα.

Δράσεις αλληλεγγύης σε μετανάστ(ρι)ες